MODUŁ KARIERA

piątek 24.05.2024 r.

I Moduł Kariera

„Bez energii nie sięgniesz gwiazd”

Czy można marzyć o gwiazdach nie patrząc w niebo? Czy uczniowie mogą dążyć do ambitnych wyzwań naukowych i innowacyjnych wynalazków, jeśli nie mają wiedzy o dostępnych możliwościach kreowania własnej ścieżki edukacyjnej?

Moduł Kariera ma za zadanie otworzyć młodzież na stawianie sobie ambitnych celów. Chcemy zarazić ich entuzjazmem i rozpalić energię do sięgania po śmiałe marzenia.

Stworzymy przestrzeń stoisk z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych oraz stoiska instytucji powiązanych z szeroko rozumianymi innowacjami w energetyce oraz zjawiskami, które ściśle wiążą się z energią: AI, kosmonautyka, robotyka.

Tego dnia odbędzie się finał międzyszkolnej debaty oksfordzkiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zorganizowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Stalowa Wola.

W ramach modułu kariera w nowatorski sposób zaprezentujemy postaci, którym udało się „sięgnąć gwiazd”. Będą to przedwojenni polscy wynalazcy (M. Curie-Skłodowska, I. Mościcki, I. Łukasiewicz, W. Szukiewicz) oraz sylwetki współcześnie żyjących innowatorów.